Over Down2Earth

Down2Earth is een groeiende groep (burgers en boeren) die verontrust is over het continue verlies van humus uit onze landbouwgrond en die door zijn voedselkeuze de bodemvruchtbaarheid in Nederland wil verbeteren.

Met zijn bevlogen idealisme enerzijds en zijn realistische en goed geïnformeerde kijk op een bodemvruchtbaarheid en gezonde voeding anderzijds kan Down2Earth mensen inspireren en bewust maken. Door zijn uitgebreide netwerk van personen en organisaties kan Down2Earth verder effectieve samenwerking tussen de vele mensen en partijen die nu actief zijn versterken. Down2earth kan resultaten boeken door op basis van wederzijds respect bezinning op bodemvruchtbaarheid bij gesprekspartners uit de gehele voedselketen uit te lokken. Positieve en effectieve opties staan daarbij duidelijk voorop.

Down2Earth gaat voor boeren die betere bodems produceren voor hun opvolgers, door consumenten te motiveren de grond gezond te eten. Ook de overal opkomende stadslandbouw initiatieven brengen het belang van gezonde, humusrijke gronden, met blije wormen en nuttige bacteriën, in beeld. Als belangrijkste middel voor haar doelen heeft Down2Earth de HelpHumus campagne gestart. Doel van Help Humus Campagne is om consumenten te motiveren hun koopgedrag aan te passen, om daarmee boeren een landbouw te laten bedrijven waarmee ze hun bodems verbeteren. Als zij de bodem verbeteren, produceren ze meteen ook gezonder voedsel.

De Help Humus Campagne wil deze groepen adresseren, mobiliseren en verder uitbouwen. Wij willen daartoe bijdragen aan bewustwording van de mogelijkheid om bodemopbouwende, humusvriendelijke, landbouw te realiseren.

Alle ondertekenaars onderschrijven dat het bestaan van elk op land levend wezen afhangt van lokale bodemvruchtbaarheid die niet in stand kan blijven zonder levende humus en een rijk bodemleven. Zij willen een beleid dat die natuurlijke bodemvruchtbaarheid opbouwt en stimuleert tot regionale en seizoensgebonden voedselproductie.


HET TEAM

fotojandiek
Jan Diek van Mansvelt was een van de oprichters van het Louis Bolk Instituut, directeur van Warmonderhof en oprichter / bijzonder hoogleraar van de WUR vakgroep alternatieve (biologische) landbouw. Jan Diek bekleedde in deze sector vele voorzitterschappen in binnen en buitenland.

fotopaul
Paul van Ham is baanbrekend bezig de landbouw weer gezond te maken door het bouwen van een elektrisch aangedreven werktuigdrager die de bodem minder verdicht. Paul is penningmeester van Down2Earth en is verantwoordelijk voor de financiële rapportage en administratie van Down2Earth.

 

Jordy Stokhof de Jong is een bezorgde en bewuste consument. Hij is afgestudeerd in de landschapsarchitectuur en geïnteresseerd in ontwerp opgaves en innovaties met voedselproductie als thema. Daarbij vraag hij om meer aandacht voor de bodem in het ontwerpproces. Jordy beheert voor Stichting Down2Earth de websites en ondersteunt bij het organiseren van evenementen.

Klarien Klingen is freelance boerin. Ze draagt graag bij aan verandering door vernieuwende oplossingen te belichten. Dit doet zij door boeren, burgers en jongeren te verbinden en te mobiliseren voor nieuwe landbouw, bijvoorbeeld via Toekomstboeren en Stichting Down2Earth. Maar zeker ook door buiten op het land en in de stal zelf te werken aan nieuwe landbouw.

 

ONZE KERNPUNTEN

Een gezonde vruchtbare bodem is de basis voor ons bestaan. Kringlooplandbouw, met passende grondbewerkings-, vruchtwisselings-, beweidings- en bemestingsregimes, maakt de bodem vruchtbaarder dan hij was.

Duurzaam vruchtbare bodems leveren ziektevrije gewassen die voldoende gezond voedsel leveren. Zulke bodems en gewassen leveren vervolgens ook gezonde dieren, zowel landbouwhuisdieren als ecosysteemdieren, ook in bodem en landschap.

Zulke bodems zijn rijk aan humussoorten en soorten bodemleven, met veel meso- en micro-organismen. Zij verteren vlot gewas- en wortelresten, houden mineralen en water vast en voorkomen uitspoeling. Zo produceert een gezonde landbouw gezond voedsel.

Als de landbouw in die zin gezond is, met een vruchtbare bodem onder een divers agro-ecosysteem, gedijen daarin ook kruiden, struiken en bomen, elk op hun eigen plaats en met een eigen specifieke bijdrage aan het ecosysteem.

 

Doneer

DONATIES
Om Humus onder de aandacht te brengen hebben wij geld nodig. Help ons! Elk bedrag is welkom! U kunt zelf het donatiebedrag bepalen. Deze kan snel en veilig worden overgemaakt via IDEAL en word voor ons verzorgt door Pay.nl. Onze stichting heeft de ANBI-status dus de gift is aftrekbaar van de belasting.
donatieknop